Aktualności

Rozpoczęły się zapisy na Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Płuc na rok 2017


Szanowni Pacjenci,

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu kolejnej edycji na wykonywanie przesiewowych badań spirometrycznych oraz tomografii komputerowej (TK) w ramach Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Płuc.
W stosunku do roku ubiegłego zasady kwalifikacji uczestników do badań w programie nie uległy zmianie, tzn. Program skierowany jest dla:

  • mieszkańców terenu Wielkopolski
  • palących minimum 20 papierosów dziennie przez ostatnie 20 lat (tzw. paczkolat)
  • będących w wyznaczonej grupie wiekowej 55 lat – 70 lat. Pacjent w dniu badania musi mieć ukończone 55 lat.
Program będzie realizowany do momentu wyczerpania puli badań, jednak nie dłużej niż do 31.12.2017 roku. Zapisy oraz wszelkie informacje związane z Programem możecie Państwo uzyskać pod nr
tel. (61) 66 54 226, w godzinach od 7.30 do 14.30, jak i również pod adresem email: koordynator@wcpit.pl
Płyty z badania (TK) dostępne są w budynku administracji szpitala w Punkcie Informacyjnym u Koordynatora Programu – wejście „E1” (od ul. Grodziskiej).
Druk skierowania na badanie TK

19-05-2017