Aktualności

Ankieta do badań sondażowych do pomiaru narażenia (Aktywnego i Biernego) dorosłych na dym tytoniowy


Porozmawiajmy o Pana(i) zachowaniach zdrowotnych. Chcielibyśmy zapytać Pana(ią) o palenie papierosów. W tym celu prosimy o wypełnienienie poniższej Ankiety

Ankieta dla palaczy

15-10-2009